GREEN CARD LOGO
Pagina principalăsDespre programsCompletează formularulsStatisticăsCâştigătorii noştrisViaţa în SUAsPentru câştigătoriisDespre noi
Verificaţi Statutul CereriiBuletin de vizăVideo şi Articole
sssss
 

Termeni şi condiţii (Terms of Use)

Acceptarea termenilor şi condiţiilor de către utilizator

Bine a-ţi venit pe www.greencardmoldova.com, locaţia web a companiei WBCS GROUP, LLC.
www.greencardmoldova.com vă prestează serviciile sale cu condiţia, că vă obligaţi să respectaţi termenii şi condiţiile de utilizare . Acordul poate fi modificat de noi, fără informarea prealabilă a utilizatorului. Puteţi să vă faceţi cunoscuţi cu ultima versiune a Termenilor şi condiţiilor de utilizare în orice timp, la adresa: https://www.greencardmoldova.com/index.php?pid=service.

Descrierea Serviciului
În prezent www.greencardmoldova.com oferă utilizatorilor posibilitatea de a depune cererile de participarea la programul de imigrare Immigrant Visa Program şi de a fi informat de către personalul companiei în caz de căştig, prin intermediul propriului serviciu de înregistrare. Dumneavoastră înţelegeţi şi acceptaţi faptul că www.greencardmoldova.com nu este responsabil pentru căştigul dvs. în programul de imigrare Diversity Immigrant Visa Program, care se desfăşoară sub formă de loterie prin selecţie aleatorie.

Obligaţiile dumneavoastră la înregistrare
Pentru a obţine posibilitatea de a participa la programul de imigrare Diversity Immigrant Visa Program, dumneavoastră trebuie să confirmaţi că a-ţi atins majoratul, cu alte cuvinte ca aveţi vărsta corespunzătoare pentru a încheia contracte. În acelaşi timp, vă obligaţi să oferiţi informaţii personale actuală, corecte, exacte şi complete la întrebările puse în formularul de înregistrare. Dacă furnizaţi informaţii incorecte, inexacte, neactualizate sau incomplete, sau dacă www.greencardmoldova.com are motive serioase de a presupune că informaţiile furnizate sunt incorecte, inexacte, învechite sau incomplete, atunci www.greencardmoldova.com are dreptul de a suspenda sau anula procesul de înregistrare şi de a refuza să vă permită să vă înregistraţi atăt în prezent, căt şi în viitor.

Acord
Compania WBCS GROUP, LLC, aflîndu-se pe adresa: 16192 Coastal Hwy, Lewes, DE 19958, USA, în continuare „USAImmigration” şi FAMILY NAME, număr de identificare XXXXXXXXXXX cetăţean al Republicii Moldova (RM), denumit în continuare „Solicitant”, pe de o altă parte, au semnat la data de (DATE), prezentul Acord referitor la.: Părţile au semnat prezentul
Acord, conform căruia se obligă în viitor să încheie Acordul de prestare a serviciilor, în cazul în care Solicitantul va fi selectat pentru continuarea procesului de imigrare conform Programei Diversity Immigrant Visa (în continuare „Program”) și va continua procesul de imigrare în SUA.
Acordul de prestare a serviciilor va prevedea obligaţiunile USAImmigration privind prestarea serviciilor în Programului, din momentul când Solicitantul a fost selectat în cadrul Programului pentru continuarea procesului de imigrare (în continuare „a câştigat”) și până la momentul stabilirii datei interviului la consulatul SUA, pentru obţinerea vizei de imigrare în SUA, precum şi obligaţiunile Solicitantului de a achita costul serviciilor într-o sumă fixă stabilită în mărime de 1399$ (o mie trei sute nouăzeci şi nouă dolari SUA) pentru fiecare membru major al familiei Solicitantului. Părţile se obligă să încheie Acordul de prestare a serviciilor într-un termen nu mai tîrziu de 60 de zile calendaristice din momentul informării Solicitantului referitor la faptul că Solicitantul a fost selectat pentru continuarea procesului de imigrare conform Programului. Din momentul încheierii Acordului și până la momentul, când Solicitantul a fost selectat conform Programului, USAImmigration se obligă să presteze Solicitantului servicii, şi anume servicii privind recepţionarea datelor, verificarea acestora, prezentarea informaţiei, prelucrarea datelor, introducerea datelor pentru participare în cadrul Programului, înregistrarea în Program. Solicitantul îşi exprimă acordul şi primeşte toate lucrările îndeplinite şi serviciile prestate de către USAImmigration, din momentul depunerii cererii pentru înregistrarea în Program şi până în momentul când Solicitantul este selectat conform Programului. Solicitantul doreşte ca, USAImmigration să reprezinte interesele Solicitantului în Program şi transmite USAImmigration dreptul exclusiv de a desfăşura procesul în cadrul Programului şi garantează că acest drept nu a fost transmis altor persoane terţe şi nu vor fi transmise în viitor. Solicitantul garantează că toată informaţia prezentată USAImmigration este veridică. În cazul în care Solicitantul nu semnează sau evită de a semna Acordul de prestare a serviciilor, continuând procesul, atunci Solicitantul va fi obligat să achite USAImmigration o compensaţie evaluată în mărime fixă de 1399$ (o mie trei sute nouăzeci şi nouă dolari SUA) pentru fiecare membru major al familiei Solicitantului, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice la expirarea a termenului de 60 zile din momentul în care Solicitantul a fost înştiinţat că a fost selectat conform Programului. Solicitantul afirmă că la momentul semnării prezentului Acord a luat cunoştinţă şi este de acord cu prevederile Instrucţiei Programului (www.greencard.com.md/instruction) şi cu prevederile Acordului privind prestarea serviciilor (www.greencardmoldova.com/agreement). Toate condiţiile Acordului privind prestarea serviciilor au fost negociate de către părţi pe poziţii de egalitate. În cazul apariţiei litigiilor, acestea vor fi examinate pe cale amiabilă iar în caz contrar se vor transmite spre examinare instanţelor de judecată conform domiciliului/reşedinţei pârâtului. În cazul în care nu poate fi identificat locul aflării pârâtului litigiile for fi examinate de instanţa de judecată competentă a statului FL, USA, Orlandо sau statul DE, USA. Dreptul material aplicat – conform locului examinării litigiului. Părţile confirmă că, dispoziţiile prezentului Acord intră în vigoare de la data de (DATE) pentru înregistrarea în Program; şi precum că textul acordului este citit personal de către părţi, conţinutul şi termenii folosiţi sunt clari şi Părţile sunt de acord cu toate condiţiile acordului. Prezentul Acord este întocmit în două exemplare, având aceeaşi putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte. (FAMILY/NAME) confirmă că este de acord cu toate prevederile prezentului Acord.

Ordinea plății serviciilor
Reprezentanța companiei USAImmigration Visa, Inc în Republica Moldova nu desfășoară activități financiare.
Toate plăţile sunt efectuate numai prin transfer a numerarului în contul bancar al companiei americane WBCS GROUP, LLC.

Politica de confidenţialitate a informaţiei www.greencardmoldova.com 
Datele de înregistrare şi alte date despre dumneavoastră sunt obiectul politicii noastre de confidenţialitate a informaţiei şi este reglementată de prezentul acord. www.greencardmoldova.com are o atitudine serioasă faţă de securitatea şi confidenţialitatea tuturor utilizatorilor săi.

Dreptul de proprietate www.greencardmoldova.com
Recunoaşteţi şi acceptaţi că serviciul de Înregistrare şi toate produsele program ("Software") necesare pentru funcţionarea serviciului, conţin informaţii confidenţiale, care constituie obiectul de proprietatea şi este protejat de legile de proprietate intelectuală şi alte legi aplicabile.

Participarea în program 
Dvs de asemenea, puteţi sa va inregistraţi de sine statator accesand pagina oficiala www.dvlottery.state.gov
 

sssss
 
sssss
Serviciul support
Contactaţi-ne
808198

Luni - Vineri
9:00 - 18:00
sssss
sssss
Consultaţii video

De ce este mai avantajos să participaţi la programul Green Card prin intermediul companiei "USAImmigration" (rus)
sssss
sssss
Atenţie! – Green Card Spam
Atenţie! Oamenii primesc tot mai des mesaje spam care ca şi cum ar fi fost trimise de către Departamentul de Stat al SUA, cu textul, precum că aţi căştigat în loteria Green Card – este o înşelătorie! Citiţi tot textul...
sssss